Advies voor werkgevers

Loonregres

Is uw werknemer arbeidsongeschikt geraakt door een ongeval? Dit is niet alleen heel vervelend voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. Als werkgever bent u namelijk verplicht loon tijdens ziekte door te betalen en u kunt te maken krijgen met extra re-integratiekosten (kosten van de arbodienst, omscholing van de werknemer, aanpassing van de werkplek etc.).

Indien het ongeval van uw werknemer is veroorzaakt door een derde (o.a. bij verkeersongevallen, medische fouten etc.) kunt u het nettoloon en andere kosten op deze derde partij (meestal een verzekeraar) verhalen. Dit heet loonregres.

U kunt ons kantoor inschakelen voor het verhalen van deze loonschade. In de meeste gevallen vergoedt de verzekeraar de kosten van rechtsbijstand, zodat het inschakelen van ons kantoor u niets kost.

Wij nemen u deze zorgen graag uit handen en een adequate loonregresregeling is gegarandeerd. Bovendien kunnen wij bekijken op welke wijze wij uw werknemer snel, zover als mogelijk, kunnen re-integreren. Neemt u vrijblijvend contact op, dan praten we verder…

Meer info: