Advies voor assurantietussenpersonen

Als assurantietussenpersoon heeft u vaak te maken met klanten die schade lijden door een ongeval.

Een ongeval kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw klant. De klant zal zich tot u wenden met het verzoek de schade af te handelen. Het is dan belangrijk om uw klant te wijzen op de mogelijkheid tot het kosteloos verhalen van zijn of haar letselschade.

Het inschakelen van een gespecialiseerd letselschadeadvocaat is dan van belang. Wij hebben veel contacten met assurantiekantoren die klanten naar ons doorverwijzen om deze personen rechtsbijstand te verlenen bij het verhalen van de schade die geleden wordt door een ongeval. Een belangrijk aspect daarbij is dat wij onze dienstverlening op zowel juridisch, medische en financieel vlak kosteloos kunnen aanbieden, omdat de aansprakelijke partij deze kosten dient te vergoeden.

Schadeverzekering Inzittende (SVI)?

Heeft u een SVI afgesloten voor uw klant? Op grond van de SVI kan Van de Kraats Advocatuur de belangen van uw klant kosteloos behartigen en daarmee de letselschade van uw klant verhalen.

Rechtsbijstand?

Heeft uw client al een rechtsbijstand afgesloten? De klant is niet verplicht om de schade daar te laten behandelen. Wij kunnen de rechten van het slachtoffer veilig stellen en de belangenbehartiging kosteloos overnemen. Een rechtsbijstandverlener is in veel gevallen niet gespecialiseerd in letselschade. Van de Kraats Advocatuur is gespecialiseerd in letselschade (letselschade advocaat) en beschikt bovendien over alle keurmerken.

Van de Kraats Advocatuur beschikt over een letselschade advocaat, een medisch adviseur en een rekenkundig expert.

Waarom Van de Kraats Advocatuur?

  • Extra serviceverlening voor assurantiepersoon
  • Kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid
  • Gratis rechtsbijstand
  • Juridisch probleem? Wij zijn een klankbord voor u als tussenpersoon.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.