Werkwijze letselschade

Als slachtoffer van een ongeval wordt u (ongevraagd) geconfronteerd met letsel en schade. Een onzekere periode waarin u, als slachtoffer, belang heeft bij een goede schadeafwikkeling en persoonlijke betrokkenheid. Iedere letselschadezaak is namelijk anders en elke zaak vereist maatwerk en mensenwerk. Kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid staan bij Van de Kraats Advocatuur daarom voorop. Om u een algemeen overzicht te geven van onze werkwijze verwijzen wij u naar onderstaand stappenplan.

 • Persoonlijke bespreking van uw letselschadezaak
 • Aansprakelijk stellen van de tegenpartij voor uw schade
 • Regelen financieel voorschot
 • Verzamelen medische gegevens
 • Inschatten van uw lichamelijke beperkingen en schade voor de toekomst
 • Regelen van een belastinggarantie, zodat u geen Inkomstenbelasting betaalt over uw schadevergoeding
 • Afwikkelen letselschadezaak

Voor meer informatie over onze werkwijze, klik hier of neem vrijblijvend contact met ons op.

 1. Om een goed beeld te kunnen vormen van uw beperkingen en uw schade vindt er spoedig na het eerste contact een bezoek bij u thuis plaats. Tijdens dit bezoek wordt uw letsel en beperkingen in kaart gebracht. Daarnaast worden alle (toekomstige) schadeposten besproken. Tijdens dit bezoek wordt u geïnformeerd over de verdere gang van zaken in het letselschadetraject.
 2. Na dit bezoek zullen wij (in de meeste gevallen) de verzekeraar van de veroorzaker aanschrijven met het verzoek de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval te erkennen. Na erkenning van de aansprakelijkheid kan de schaderegeling worden gestart. Wij trachten na erkenning van aansprakelijkheid voor u een financieel voorschot te regelen.
 3. Wat betreft uw medische situatie zal in de tussentijd informatie worden verzameld omtrent uw medische beperkingen die door het ongeval zijn veroorzaakt. Wij beschikken over een eigen medisch adviseur, in de persoon van de heer drs. W.C.G. Blanken, die ons kan adviseren over uw letsel en beperkingen, de kans op herstel en de kans op medische beperkingen in de toekomst. Het is namelijk zeer belangrijk te onderzoeken welke beperkingen door het ongeval zijn veroorzaakt en hoe deze zich in de toekomst zich verder zullen ontwikkelen.Wat betreft de schades inventariseren wij uw geleden en toekomstige schades. Voor de berekening van uw schades beschikken wij over een eigen rekenkundige expert.
 4. Uw zaak wordt pas definitief afgehandeld nadat u bent hersteld of nadat de behandelingen voor herstel zijn beëindigd. Voordat er met de tegenpartij over een eindregeling wordt onderhandeld, hebben wij eerst met u een uitvoerig overleg en wordt er meestal eerst een onafhankelijke medische onderzoek afgenomen. Voor zover nodig regelen wij voor u bij de eindregeling een belastinggarantie. Daarmee bent u zeker van vrijstelling van Inkomstenbelasting over de ontvangen schadebedragen.

Wilt u meer weten? Neemt u hier vrijblijvend contact op.